Đô Thị

Truyện đô thị cũng có thể nói là truyện hiện đại, nhưng truyện viết dựa trên bối cũng vùng thành thị, thành phố. Câu chuyện sẽ rất gần gũi bình dị.

Bát Gia Tái Thế

4.2
Chương 2684 Tháng Một 10, 2023
Chương 2683 Tháng Một 10, 2023

Siêu Cấp Shipper

4.2
Chương 554 Tháng Một 8, 2023
Chương 553 Tháng Một 8, 2023

Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

3.8
Chương 1812 - END - Tháng Mười Hai 26, 2022
Chương 1811 Tháng Mười Hai 26, 2022

Vô thượng Luân hồi chi môn

4.3
Chương 3879 Tháng Mười 24, 2022
Chương 3878 Tháng Mười 24, 2022

Cao Thủ Chiến Hồn

3.9
Chương 386 Tháng Tư 21, 2022
Chương 385 Tháng Tư 17, 2022