Hành động

Bát Gia Tái Thế

4.2
Chương 2684 Tháng Một 10, 2023
Chương 2683 Tháng Một 10, 2023

Có rể là chiến vương

3.2
Chương 1010 Tháng Mười 7, 2022
Chương 1009 Tháng Mười 7, 2022

Đỉnh cấp thần y ở rể

4.3
Chương 457 Tháng Chín 29, 2022
Chương 456 Tháng Chín 29, 2022

Long Vương trở lại

4.1
Chương 455 Tháng Sáu 4, 2022
Chương 454 Tháng Sáu 4, 2022

Cao Thủ Chiến Hồn

3.9
Chương 386 Tháng Tư 21, 2022
Chương 385 Tháng Tư 17, 2022

Cao thủ hồi sinh

4.3
Chương 309 Tháng Ba 18, 2022
Chương 308 Tháng Ba 18, 2022

Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

5
Chương 38 Tháng Một 26, 2022
Chương 37 Tháng Một 26, 2022

Đỉnh Cấp Tông Sư (Full)

4.2
Chương 2421 Tháng Một 24, 2022
Chương 2420 (Kết) Tháng Một 24, 2022

Thiên Kiêu Ngạo Thế

5
Chương 14 Tháng Một 18, 2022
Chương 13 Tháng Một 18, 2022

Thần thám đến từ tương lai

5
Chương 71 Tháng Một 5, 2022
Chương 70 Tháng Một 5, 2022