Hào Môn Chiến Thần

Có rể là chiến vương

3.5
Chương 1010 Tháng Mười 7, 2022
Chương 1009 Tháng Mười 7, 2022

Long Vương trở lại

4.1
Chương 455 Tháng Sáu 4, 2022
Chương 454 Tháng Sáu 4, 2022

Cao Thủ Chiến Hồn

3.9
Chương 386 Tháng Tư 21, 2022
Chương 385 Tháng Tư 17, 2022

Cao thủ hồi sinh

4.3
Chương 309 Tháng Ba 18, 2022
Chương 308 Tháng Ba 18, 2022

Bất Bại Chiến Thần

5
Chương 50 Tháng Mười Một 15, 2021
Chương 49 Tháng Mười Một 15, 2021

Đỉnh Cao Võ Giả – Vương Lãnh (Full)

4
Chương 10 Tháng Mười 30, 2021
Chương 9 Tháng Mười 30, 2021