Gia Đấu

Truyện gia đấu nói về vấn đề tranh đấu, giành giật giữa những người thân trong gia đình. Truyện đều xoay quanh vấn đề giữa anh chị em, bố mẹ trong nhà.