Báo Thù

Truyện báo thù là thể loại nói về việc đáp lại những tổn thương về thể xác và tinh thần mà những nhân vật trong truyện phải chịu đựng.

Bát Gia Tái Thế

4.2
Chương 2684 Tháng Một 10, 2023
Chương 2683 Tháng Một 10, 2023

Cao Thủ Chiến Hồn

3.9
Chương 386 Tháng Tư 21, 2022
Chương 385 Tháng Tư 17, 2022

Cao thủ hồi sinh

4.3
Chương 309 Tháng Ba 18, 2022
Chương 308 Tháng Ba 18, 2022

Đỉnh Cấp Tông Sư (Full)

4.2
Chương 2421 Tháng Một 24, 2022
Chương 2420 (Kết) Tháng Một 24, 2022

Đáy vực đau thương

5
Chương 15 Tháng Một 5, 2022
Chương 14 Tháng Một 5, 2022

Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

5
Chương 100 Tháng Mười 30, 2021
Chương 99 Tháng Mười 30, 2021

Đỉnh Cao Võ Giả – Vương Lãnh (Full)

4
Chương 10 Tháng Mười 30, 2021
Chương 9 Tháng Mười 30, 2021