Báo Thù

Truyện báo thù là thể loại nói về việc đáp lại những tổn thương về thể xác và tinh thần mà những nhân vật trong truyện phải chịu đựng.