Đam Mỹ

Truyện đam mỹ là thể loại về tình cảm giữa hai người nam với nam, tức là tiểu thuyết về đồng tính nam, hay giới tính thứ 3.